Her viser vi hvordan du justerer lengden på stål mesh klokkereimen din.

1. Hent lenken og adskill de to delene.

2. Åpne låsen ved å vippe opp klaffen.

3. Justeringslåsen åpnes ved å stikke inn en skrutrekker eller lignende i det firkantede hullet merket med en pil, vipp den så åpen.

4. Nå er justeringslåsen åpen og mekanismen kan skyves for å gjøre lenken lenger eller kortere.

5. Her ser du innsiden/baksiden av lenken og sporene i lenken som må passe med sporet i justeringslåsen.

7 850px.jpg

6. Med låsen i den nye posisjonen låses lenken ved å vippe klaffen tilbake i låst posisjon. OBS før låsen låses så kjenn etter at den er riktig plassert i sporet ved å skyve den forsiktig fram og tilbake mens du holder en finger på klaffen. Det kan kreves noe kraft for å lukke klaffen, så det er viktig at den sitter godt i sporet. Sitter den ikke riktig kan låsen ødelegges.

7. Voila, låsen er på plass i den nye posisjonen og klokken kan taes i bruk.